درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود بر حلب پایدار و شعله ور، كشتار مردم بیگناه این شهر را یك جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. وی گفت: در حالیكه اعدامهای جمعی در حلب توسط پاسداران و شبه نظامیان مزدورشان در جریان است، بی عملی در مقابل بزرگترین جنایت ضد انسانی در قرن بیست و یكم به طور مطلق غیر قابل قبول و انزجار آور است. وی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این خونریزی بیرحمانه و جلوگیری از قتل عام و كشتارهای بیشتر شد.

خانم رجوی افزود: حلب سمبل جاودان ایستادگی و مقاومت است و الهام بخش همه مردم منطقه و آزادیخواهان برای رهایی از فاشیسم دینی حاكم بر ایران و مزدورانش می باشد. این رژیم منشأ بحران در منطقه و عامل كشتار در سوریه است و بیشترین نقش را در رشد و گسترش و استمرار داعش دارد. صلح و آرامش تنها با خلع ید كامل از این رژیم در منطقه امكانپذیر است.

در حالیکه مردم جهان از جنایت علیه بشریت در حلب منزجر و بهت زده هستند، نماینده خامنه ای در پیامی به قاسم سلیمانی سركرده نیروی تروریستی قدس جنایت هولناک در حلب را «پیروزی غرورآفرین» و «بی بدیل» در حلب و «بزرگترین عیدی» خواند و 27 آذر را روز «شكرگزاری» اعلام كرد. این یك سند انكارناپذیر در مسئولیت تمام عیار خامنه ای و سران این رژیم در جنایت علیه بشریت و ضرورت قرار گرفتن آنها در برابر عدالت است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23آذر 1395 (13دسامبر2016)