درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تظاهرات مردم اهواز با شعارهای: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازیم؛ ظلم نمی پذیریم»

تظاهرات اعتراضی مردم اهواز در اعتراض به وضعیت فاجعه بار آلودگی هوا و قطع مکرر آب و برق در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی ادامه یافت. طی روزهای گذشته رژیم آخوندی با گسیل نیروهای سرکوبگر و ماشینهای حامل مسلسل و بستن خیابانهای منتهی به استانداری و پل معلق و فلکه آتش نشانی تلاش کرد از گسترش اعتراضات جلوگیری کند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازیم؛ ظلمْ نمیپذیریم»، «مسئول بی كفایت اخراج باید گردد»، «ابتكارِ دروغگو، استعفا استعفا»، «هوای پاك حق ماست ، اهواز شهر ماست»، «نیروی انتظامی خجالت خجالت»، « اتحاد اتحاد». آنها همچنین علیه استاندار خوزستان شعار می دادند.

طرحهای ضدمردمی رژیم از جمله طرح انتقال آب کارون و کرخه و سدسازی های بی رویه و اقدامهای خائنانه وزارت نفت برای غارت منابع نفتی و توسل به شیوه هایی برای بهره‌برداری سریع و کم‌هزینه از چاه‌های نفت، به نابودی آبگیرها و تالاب های مهم این استان از جمله هورالعظیم و شادگان و یک فاجعه زیست محیطی منجر شده و سلامت و معیشت عموم مردم منطقه را به خطر انداخته است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با تأكید بر وضعیت بحرانی زیست محیطی و مشكلات فزاینده مردم اهواز و خوزستان، هموطنان را به كمك و همیاری برای كاستن از فشار مشكلات بر دوش اقشار محروم به ویژه بیماران و افراد آسیب پذیر فراخواند.

خانم رجوی تأكید كرد رژیم منفور آخوندی خود سر منشاء مشكلات و بحرانهای حادی است كه اكنون با قطع اب و برق مزید بر بیكاری و انواع بیماریها شده است. از اینرو نباید از آخوندها و سركردگان و مأموران آنها انتظار حل مشكلی را داشت. راه حل، در اعتراض حداكثر و در قیام برای پس زدن و پس راندن رژیم و كارگزاران آن از مشكلاتی است كه در زمینه های گوناگون برای زندگی و معیشت روزانه مردم ایجاد كرده اند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به مردم به پاخاسته، به ویژه جوانان و زنان اهواز و سراسر خوزستان، آنها را به همبستگی هر چه بیشتر و  به اتحاد صفوف برای ادامه و استمرار اعتراض و تظاهرات دعوت كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷بهمن ۱۳۹۵ (۱۵فوریه ۲۰۱۷)