درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران دستگیری و دستور اخراج خانم رقیه (مینا) عزیزی میرمحله، پناهجوی ایرانی در مونترال کانادا را قویا محکوم می کند و پارلمان، احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و حقوق بشر در کانادا را به اقدام فوری و مؤثر برای جلوگیری از اخراج یا استرداد این مخالف ایرانی فرا می خواند.

همسر خانم عزیزی به خاطر هواداری از مجاهدین توسط رژیم آخوندی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ اعدام شده است و خودش نیز به مدت سه سال در زندان به سر برده است. او از بیش از چهار سال قبل به کانادا مهاجرت کرد و درخواست پناهندگی داد.

مقاومت ایران با تأكید بر اینكه جان خانم عزیزی در صورت استرداد در معرض خطر جدی است، خاطرنشان می سازد که مسئولیت جان وی به طور کامل متوجه دولت كاناداست.

اعمال فشار و استرداد پناهجویانی كه از جهنم آخوندی گریخته اند، نقض بسیاری از كنوانسیونهای بین المللی، پایمال كردن حق مقدس پناهندگی و اصول جهانشمول حقوق بشر به خاطر معامله با رژیمی است که یك قلم اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی را در کارنامه سیاه خود دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اسفند ۱۳۹۵ (۲۲ فوریه ۲۰۱۷)