درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۵

 در روز ۵خرداد، عوامل نیروهای سركوبگر رژیم در قزوین در یورش به یک جشن فارغ التحصیلی ۳۵ دختر و پسر جوان را دستگیر و در همان روز هر یک از آنها در یك بیدادگاه آخوندی به ۹۹ضربه شلاق محکوم شدند كه بلافاصله توسط جانیان موسوم به «پلیس امنیت اخلاقی» به اجرا در آمد.

تجارت و مراوده با این رژیم و چشم پوشی به اعدامهای جنایتكارانه همدستی در جنایت است

دژخیمان رژیم آخوندی روز چهارشنبه 5 خرداد (۲۵مه) 11زندانی جوان را در زندان گوهردشت به طور جمعی حلق آویز كردند. یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی تنها ۱۶سال داشت. روز پیش از آن پنج زندانی در زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز اعدام شده بودند.

امروز احمد جنتی 90 ساله، از هارترین آخوندهای باند خامنه ای، به ریاست مجلس خبرگان آخوندی منصوب شد. این انتصاب توسط شخص خامنه ای مهندسی شده و بسیاری از اعضای خبرگان را با تهدید و تطمیع به موافقت با آن وادار كرده بود. انتصابی كه نشان می دهد در نظام ولایت فقیه انتخابات هیچ معنایی ندارد و این رژیم در مواجهه با بحرانهای فزاینده هرچه بیشتر به سمت انقباض می رود.

مقاومت ایران از عموم مراجع مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران شکنجه، حق حیات و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار بازداشتهای خودسرانه می خواهد که اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند، به عمل آورد.

مقاومت ایران به نجات جان ۱۰ زندانی جوان در معرض اعدام فرا می‌خواند

در حالی که طی روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۲۳ زندانی در ارومیه، تبریز، یزد، یاسوج، ساری و مشهد بدار آویخته شدند، 10 زندانی جوان ۲۱تا ۲۵ساله در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند.

در حالی كه هفته گذشته برای دومین بار به ساكنان لیبرتی رسما اطلاع داده شد كه دولت عراق با فروش اموال آنها در لیبرتی موافقت كرده است، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵ (۱۹ مه ۲۰۱۶) هفت تاجر عراقی كه برای خرید اموال مراجعه كرده بودند اجازه ورود به لیبرتی نیافتند. آنها كه به رغم شرایط دشوار امنیتی عراق به لیبرتی رفته بودند، توسط مأموران كمیته حكومتی سركوب، مورد اهانت و بی احترامی قرار گرفته و پس از معطلی زیاد مجبور به بازگشت شدند. 

بر اساس اخبار رسیده از ایران، سردژخیم محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم آخوندی در گزارشی از سفر خود به عراق که در تهران به روحانی و دفتر خامنه‌ای داده است، تصریح کرده که او به فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق ابلاغ کرده که رژیم ایران با فروش اموال مجاهدین در کمپ لیبرتی مخالف است و اجازه آن را نمی‌دهد.

دژخیمان قضاییه آخوندی گلی پور را به 39 سال حبس محكوم كرده اند

دژخیمان قضاییه آخوندی علیرضا گلی پور، زندانی سیاسی۳۰ساله را به اتهام توهین به ولی فقیه رژیم و هواداری از سازمان مجاهدین خلق و اتهام واهی جاسوسی به ۳۹ سال حبس محکوم کرده اند.

جواد لاریجانی، رئیس حقوق بشر رژیم، ضمن اعتراف به «اعدامهای بهمن وار» و توجیه شكنجه، مجازاتهای سبعانه زیر عنوان «قصاص» را «احكام نورانی» توصیف كرد

رژیم ضدبشری آخوندی روزگذشته ۲۸ اردیبهشت (۱۷مه) ۱۳ زندانی را در شهرهای یزد، ارومیه و مشهد به دار آویخت. در یزد و ارومیه ۱۲ زندانی به طور جمعی به دار آویخته شدند. یکی از آنها صرفا به اتهام سرقت به مجازات مرگ محکوم شده بود.

روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت (۱۴ مه) در راستای تشدید شكنجه و فشار روانی بر زندانیان سیاسی، حدود ۱۰۰ نفر از مزدوران گارد زندان گوهردشت در یک یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی سالن ۲۱ بند ۷ این زندان،  به تخریب وسایل آنان پرداختند.