درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

70 نماینده پارلمان فرانسه بهبود روابط با رژیم ایران را منوط به بهبود وضع حقوق بشر نمودند. روز سه شنبه 5 آبان (27اكتبر) خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در كنفرانسی در مجلس ملی فرانسه تاكید كرد نقض سیستماتیك و وحشیانه حقوق بشر در ایران آن روی سكه صدور تروریسم وبنیادگرایی توسط این رژیم است كه خاورمیانه را به پرتگاه جنگ كشانده است.

منطقة خاورمیانه نیازمند صلح و آرامش است و این تنها با تغییر رژیم ایران امكان پذیر است كه كلید آن در دست مردم و مقاومت ایران است.

وی افزود  مراوده با فاشیسم دینی حاكم بر ایران و رییس جمهور آن از یك سو مانع تغییر در ایران و علیه دموكراسی و حقوق بشر  است و از سوی دیگر به ضرر صلح و آرامش در منطقه است و به افراطی گری سوخت می رساند. سرمایه گذاری اقتصادی بر روی این رژیم رو به سقوط هم سرابی بیش نیست.

در این كنفرانس كه به دعوت كمیتة پارلمانی برای ایران دموكراتیك و به ریاست دومینیك لوفور عضو مجلس ملی تشكیل شد شماری از نمایندگان همچون برونو لوقو رئیس گروه سوسیالیست، میشل ترو، استفانه سنت آندره، مارتین كاریون كوورور، پیر آیلاگاس، ژان پاتریك ژیل، ژان لاسال، كاترین كره و همچنین سناتور ژان پیر میشل و سخنرانی و تعدادی از آنها سخنرانی كردند. نذیر حكیم، دبیر هیأت سیاسی ائتلاف انقلاب  سوریه، دكتر آلخو ویدال كوادراس، نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و پرزیدنت كمیته در جستجوی عدالت طاهر بومدرا ، رئیس سابق حقوق بشر ملل متحد در عراق و مسئول پرونده كمپ اشرف در ملل متحد از دیگر سخنرانان این كنفرانس بودند.

كمیته پارلمانی برای ایران دموكراتیك در كنفرانس اعلام كرد 70 نماینده مجلس ملی از احزاب مختلف در بیانیه یی از دولت فرانسه خواستند كه روابط دیپلوماتیك خود را با ایران به بهبود وضعیت حقوق بشر و توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و احترام به آزادیهای دموكراتیك مشروط كنند. آنها معتقدند ایران دموكراتیك یك شرط اساسی برای ثبات منطقه است و برای این منظور باید از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده یی خانم مریم رجوی برای یك ایران دموكراتیك، غیر هسته یی و مبتنی بر جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد حمایت نمود. 

خانم رجوی با اشاره به اعتراف اخیر رفسنجانی كه رژیم آخوندی پروژه اتمی را با هدف بمب سازی راه اندازی كرده و خودش و خامنه ای شخصا آن را دنبال می كرده اند، گفت:  این رژیم به ناگزیر به توافق اتمی تن داده و برای جبران این عقب نشینی، سیاست ستیزه‌جویی بیشتر در پیش گرفته است. افزایش سرسام آور اعدامها، تشدید جنگ افروزی در سوریه و ادامه محاصره و سركوب پناهندگان ایرانی در كمپ لیبرتی نمونه هایی از این سیاست است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت بسیاری در غرب جنگ ‌افروزی ملایان را ناشی از قدرت آنان می دانند و می خواهند آنان كه عامل اصلی بحران منطقه هستند در حل این بحران شریك شوند. آنها ضعفهای بنیادین رژیم و عوامل تغییر در ایران را نادیده می گیرند. اگر حمایت همه جانبه ملایان از اسد و مالكی نبود، نه داعش گسترش پیدا می كرد و نه 300 هزار نفر در سوریه قربانی می‌شدند و نه سیل پناهندگان روانه اروپا می شد.

مریم رجوی تصریح كرد كه سیاست چشم پوشیدن بر دخالتهای رژیم در منطقه باید پایان داده شود.  راه‌حل سوریه اخراج سپاه پاسداران و حمایت از اپوزیسیون برای رسیدن به سوریه بدون بشار اسد است.

وی از جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریكا خواست به تعهدات خود در مورد حفاظت لیبرتی عمل كنند و برای پایان دادن به محاصره آن اقدام نمایند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5 آبان 1394 (27 اكتبر 2015)