درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

  طبق اطلاعاتی که هم اکنون به دست مارسید، بیش از ۸۰ موشک از انواع مختلف به لیبرتی اصابت کرده است که حفره هایی به عمق دو متر و قطر سه ونیم متر دراثر اصابت شماری از موشکها ایجاد شده است.

شدت انفجار ها به حدیست که بسیاری از بنگالها متلاشی و بسیاری از تی والهای حفاظتی سیمانی فروافتاده یا درهم شکسته است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 آبان 1394(29اکتبر2015)