درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 موشكهای 122میلیمتری كاتیوشا وهم چنین موشكهایی كه از روی مدل موشكهای  ان بی 24 روسی ساخته شده و رژیم بر آن نام فلق گذاشته است، در شمار موشكهای شلیك شده امشب به لیبرتی هستند.

تعدادی دیگر از شهیدان حمله موشكی به لیبرتی عبارتند، مجاهدان خلق، ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، كیومرث یوسفی، حسین گندمی

چهره دو تن از شهیدان بر اثر اصابت موشك هنوز شناسایی نشده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 آبان 1394(29اكتبر2015)