درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مجاهد خلق حسین ابریشمچی، از برجسته ترین فرماندهان ارتش آزدایبخش و مسؤلان سازمان مجاهدین خلق ایران، و عضو شورای ملی مقاومت، درشمار شهیدان حمله به لیبرتی است.

22تن از مجروحان به بیمارستان در بغداد منتقل شده اند.

تا این ساعت دو تن از مجروحان مجاهدان خلق اكبر علیدوست و حسن توفیق جو در بیمارستان بخاطر كثرت جراحت ها جان باخته و به شهادت رسیدند.

مجاهد خلق حمیدرضا ایمنی یكی دیگر از شهیدان حمله امشب به لیبرتی است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 آبان 1394(29اكتبر2015)