درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی حمله موشكی سنگین به لیبرتی را به شدت محكوم كرد و گفت: بطور رسمی و حقوقی، دولت عراق و سازمان ملل كه با امضای یك یاداشت تفاهم از پایان سال2011 تاكنون چیزی تحت عنوان تی تی ال ساخته اند، باید پاسخگو باشند. اما به نظر ما، مانند 6حمام خون قبلی در اشرف و لیبرتی، عوامل رژیم ایران در حكومت عراق مسئولیت حمله را برعهده دارند و ایالات متحده و سازمان ملل هم بخوبی بر این حقیقت آگاهی و اشراف دارند.

خانم رجوی افزود: ما از قبل پیوسته در این باره هشدار داده بودیم و اخیرا هم 26نماینده كنگره آمریكا و 32شخصیت برجسته سیاسی و نظامی آمریكایی و هم چنین 70نماینده پارلمان فرانسه در این زمینه به دولت آمریكا، ملل متحد و اتحادیه اروپا نسبت به مسئولیتشان در این زمینه هشدار داده بودند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 آبان 1394(29اكتبر2015)