درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

حال سه تن از مجروحان حمله جنایتکارانه موشکی شب گذشته به لیبرتی فوق العاده وخیم است. زندگی مجاهدان خلق حسن نورعلی، شهاب اطمینان و سیامک راجی که در جریان موشک باران بشدت مجروح شده بودند در معرض خطر جدی قرار دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ آبان ۱۳۹۴(۳۰ اکتبر ۲۰۱۵)