درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

به دنبال حمله جنایتکارانه موشکی پنجشنبه شب 7 آبان (29اکتبر) به لیبرتی که 23 شهید بر جای گذاشت، در روشنایی روز مشخص شد که در اثر اصابت موشکها در نقاط مختلف کمپ گودالهایی به قطر 4، 5، 6 و7 متر و با عمقهای مختلف ایجاد شده است که حاکی از قدرت موشکها و شدت انفجار آنهاست. نمایندگان ملل متحد در بازدید از لیبرتی از برخی از این گودالها بازدید کرده و عکس گرفتند. برخی از عکسهای این گودالها ضمیمه است.

بر اثر این حمله موشکی 357 بنگال، 10 سالن، 275کولر و بخشهایی از منابع آب و سوخت و فاضلاب و شبکه آبرسانی و ژنراتورها و سیستم برق و خودروها و وسایل زندگی به طور کامل منهدم یا از دور خارج شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
8 آیان 1394(30 اکتبر 2015)