درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بعد از حمله مرگبار موشكی به لیبرتی كه به شهادت 24تن و انهدام بخشهای وسیعی از كمپ منجر شد، كمیته سركوب مجاهدان اشرفی در لیبرتی به ریاست فالح فیاض، محاصره ضد انسانی را شدت بخشیده است.

مأموران كمیته سركوب در روز شنبه 16 آبان ماه برای نهمین روز متوالی از ورود اقلام مورد نیاز ساكنان مانند نایلون و میخ و ... برای تعمیر و آب بندی بنگال ها و اماكن آسیب دیده جلوگیری كردند و بعد از سه روز معطلی خودروهای حامل این وسایل را از ورودی لیبرتی باز گرداندند.

این اقدام كمیته سركوب در حالی است كه علاوه بر انهدام و از دور خارج شدن بخش زیادی از بنگالها، بسیاری از بنگالها كه ساكنان در آنها مستقر هستند نیز آسیب های بسیار جدی دیده و نیازمند تعمیرات است وگرنه در فصل سرما و شرایط جوی نامساعد و بارندگی قابل استفاده نخواهند بود.

ممانعت از ورود نیازهای كمپ، نقض فاحش حقوق بشر و نقض آشكار، ام او یو، یادداشت تفاهم امضا شده بین یونامی و دولت عراق در 25دسامبر 2011 و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی و یك اقدام مجرمانه و شایان پیگرد قانونی است.

مقاومت ایران با یادآوری تعهدات جامعه جهانی در مقابل امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، دولت آمریكا، اتحادیه اروپا و ملل متحد را به اقدام فوری برای لغو فوری محاصره لیبرتی فرامی خواند تا ساكنان بتوانند نیازمندیهای مبرم خود را بویژه بعد از تهاجم وحشیانه موشكی وارد كنند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 آبان ماه 1394 (8 نوامبر 2015)