درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ممانعت از ورود سوخت، الزامات تعمیر بنگالها، و ماشین آلات برای جمع كردن آثار تخریب.

كمیته دولتی سركوب مجاهدان اشرفی در روز سه شنبه 19 آبان ماه از ورود سوخت، روغن ژنراتور و الزامات آببندی سقف بنگالهای آسیب دیده جلوگیری كرد. روز گذشته خودروهای كرایه شده توسط ساكنان برای تخلیه منابع سپتیك نیز اجازه ورود نیافتند.

این اقدامهای ضدانسانی توسط كمیته سركوب تحت نظر فالح فیاض، مشاور امنیت ملی دولت عراق و در ادامه شدت بخشیدن به محاصره لیبرتی صورت می گیرد كه همزمان با حمله موشكی 7 آبان شروع شده است.

اكنون دو هفته بعداز حمله موشكی كمیته دولتی سركوب همچنان از ورود نیازمندیهای اولیه ساكنان و حداقل الزامات برای تعمیر و بازسازی كمپ و همچنین از ورود ماشین آلات لازم برای جمع كردن آثار تخریب و پاكسازی كمپ و انتقال بنگالها و انبوه اقلام منهدم شده و جابه جایی سنگرها و تی وال های فروریخته جلوگیری می كند.

محاصره ضد انسانی لیبرتی و جلوگیری از ورود نیازمندیهای اولیه انسانی، نقض فاحش حقوق بشر و نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین یونامی و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی و یك اقدام مجرمانه و شایان پیگرد قانونی است.

مقاومت ایران همزمان با جلسه شورای امنیت ملل متحد درباره عراق، با یادآوری تعهدات جامعه جهانی در مقابل امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، دولت آمریكا، اتحادیه اروپا و ملل متحد را به اقدام فوری برای موظف كردن عراق به انجام تعهدات بین المللی اش و تضمین امنیت ساكنان لیبرتی و لغو فوری محاصره جنایتكارانه آنها فرا‌می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

20 آبان ماه 1394 ( 11 نوامبر 2015)