درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 ضرورت مداخله شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت در عراق و جلوگیری از یک حمام خون.

مقاومت ایران اقدام مالکی و نیروهای تحت امر او برای دستگیری یا ترور دکتر رافع العیساوی رهبر ملی عراقی، از سران ائـتلاف العراقیه و وزیر دارایی سابق را قویاً محکوم می کند.

رژیم آخوندی با این طرحهای جنایتکارانه در صدد است به هر قیمت شده نخست وزیر دست نشانده اش در عراق را که بیش از هر زمان دیگر با خشم و انزجار مردم مواجه است، در قدرت نگهدارد. این به موازات اقدامهای سرکوبگرانه مالکی از جمله ترور رهبران و سازمان دهندگان قیام در نقاط مختلف عراق برای جلوگیری از گسترش آنست.

در روز دوشنبه ۲۱اسفند (۱۱ مارس) هنگامی که دکتر عیساوی و دکتر احمد العلوانی، نماینده مجلس عراق و شماری از همراهانشان در مسیر حرکت به شهر رطبه در غرب عراق بودند، مالکی یک نیروی ویژه که با  تعدادی هلیکوپتر حمایت می شدند، برای انجام  عملیات جنایتکارانه ترور یا دستگیری دکتر العیساوی روانه منطقه کرد.

رافع العیساوی پس از شکست این طرح، در مصاحبه با العربیه گفت: «مالکی برای ماندن در حاکمیت روی خون عراقیان سرمایه گذاری می کند و در صدد کشاندن کشور به کشتار سنی و شیعه است». او در روز اول مارس در مقابل توده های مردم الانبار استعفای خود را از وزارت دارایی اعلام کرد و گفت حاضر نیست در دولتی که دستش به خون عراقیان آلوده است، شرکت داشته باشد.

خامنه ای از این پیشتر مالکی را به خاطر خروج نیروهای آمریکایی از عراق، سرکوب و اخراج مجاهدین، سرکوب رهبران ملی عراقی به ویژه نایب رئیس جمهور طارق الهاشمی و حمایت از دیکتاتور سوریه، تقدیر و تشویق کرده بود.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران، که همه امکانات مواصلاتی، مالی، انسانی و سیاسی عراق را برای سرپا نگهداشتن دیکتاتور خونریز سوریه به کار گرفته، از گسترش قیام مردمی در عراق سخت به وحشت افتاده و در صدد است ولو به قیمت به‌راه انداختن یک حمام خون از سقوط مالکی در عراق جلوگیری کند.

شورای امنیت باید برای حفظ صلح و امنیت در عراق بلادرنگ مداخله کند و از اقدامهای جنایتکارانه مالکی و به‌راه انداختن یک حمام خون جلوگیری کند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ اسفند۱۳۹۱(۱۳ مارس ۲۰۱۳)