درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 دیوان عالی رژیم ضد بشری آخوندی در یک اقدام جنایتکارانه، احکام اعدام دو زندانی را به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی مورد تأیید قرار داد.

 دژخیم حسن شریعتی، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن اعلام این خبر گفت که «هیچگونه مسامحه‌یی در رسیدگی به جرایم مهم انجام نمی‌شود. به هیچ وجه مسامحه‌یی با کسانی که امنیت مردم را سلب کند، به خود راه نمی‌دهیم ... در جرایم مربوط به مشروبات الکلی نیز به هیچ وجه در تعقیب،

محاکمه و مجازات ارفاق نمی‌کنیم ...دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم».

لازم به یادآوری است که بر اساس رسانه های رژیم آخوندی، از ابتدای سال میلادی تا کنون دست کم ۱۹۵تن اعدام شده اند. این در حالی است که اخبار بسیاری از اعدامها هرگز به بیرون از زندانهای قرون وسطایی رژیم درز پیدا نمی کند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به اقدامی عاجل برای مقابله با اعدامهای فزاینده و خودسرانه در ایران فرا می خواند و خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد و طرد این رژیم جنایتکار از خانواده ملل متحد است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ تیر ۱۳۹۱ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۲)