درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 هم میهنان عزیز, دوستداران نجات دریاچه ارومیه, خطری که مدتهاست امکان وقوع آن را هشدار داده ایم در شرف وقوع است,

منطقه ارومیه و بخش بزرگی از آذربایجان را غبار نمکی(ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه) گرفته , زندگی و سلامت مردم و محیط را تهدید می کند.. روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه آسمان این مناطق و به خصوص شهر ارومیه را غبار سفیدی پوشانده بود, سوزش چشم, ناراحتیهای پوستی و...

به ویژه در کودکان بروز کرده, خطر توفان نمکی اقتصاد کشاورزی منطقه, خانه و کاشانه میلیونها نفر مردم آذربایجان, زندگی شهرها و روستاهای منطقه را تهدید می کند. خطری که مدتهاست کارشناسان و دوستداران محیط زیست هشدار داده اند/ داده ایم. اکنون در شرف وقوع است و می رود به سونامی توفان نمک, به یک مصیبت بزرگ و عاجل منطقه ای تبدیل شود. مسئول این بحران و مصیبت بی سابقه به طور قطع رژیم ولایت فقیه و سیاستهای جاهلانه و سوداگرانه اش طی دودهه اخیر است. سد سازیهای بی حساب و کتاب سودجویانه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه - بدون دقت و بررسی اکولوژیک و اقلیم شناسانه – موجب اصلی این بحران وحشتناک شده است. در نتیجه جریان آبهای ورودی به دریاچه قطع شدند و دریاچه ارومیه روبه خشکی فزاینده رفت. کارگزاران رژیم حتی «حق آبه مصوّبه دریاچه» را نیز تاکنون تأمین نکرده اند. اکنون, بنا به اخبار و گزارشها رسیده, نشانه های فزاینده خطر بارز شده اند و رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه سکوت کرده و دست روی دست گذاشته است. در روزهای اخیر ارومیه و بخشهای رو به افزایشی از منطقه شرقی دریاچه ارومیه (دراثر بادهای غرب به شرق ) در معرض غبارها و توفان نمکی قرار گرفته اند, مردم منطقه در نگرانی فزاینده به سرمی برند...چه باید کرد؟ در مرحله عاجل و بحرانی کنونی تنها راه حلّ اضطراری همانا باز کردن پنجره های سدها و واریز حق آبه ها ست. با ورود حجم کافی آب به دریاچه , به هرنسبت که سطح آب بالا رود, خطر ادامه توفان کاهش می یابد.

با فریاد و اعتراض اجتماعی و رسانه ای, می توان و باید مانع سونامی توفان نمک در آذربایجان شد. به پا خیزیم و خبرو اعتراض را همه جا گیر کنیم. دریاچه ارومیه نباید بمیرد.

 کریم قصیم- مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت ایران

۲۲تیر۱۳۹۱ (۱۲ ژوییه۲۰۱۲ )