درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 روز چهارشنبه ۴مرداد (۲۵ ژوییه ۲۰۱۲) در شرایطی که درجه حرارت در سایه از ۵۰درجه سانتیگراد بالاتر رفته بود، نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، مانع ورود یک تانکر سوخت به اشرف شدند.

 این در حالیست که بخشی از برق اشرف توسط ژنراتورها تامین میشود و با کمبود سوخت، بسیاری از سرویسهای حیاتی مانند تاسیسات مربوط به بیماران و سردخانه ها برای نگهداری غذا و مواد فاسد شدنی با اخلال جدی مواجه میشود.

از چند روز قبل نمایندگان ساکنان، نمایندگان یونامی را در جریان این محموله سوخت قرار داده بودند تا با دولت عراق برای ورود این محموله سوخت هماهنگی کنند. اما روز چهارشنبه که تانکر سوخت به اشرف رسید، نیروهای عراقی مستقر اجازه ورود ندادند. مراجعات مکرر ساکنان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای وارد شدن این تانکر سوخت بجایی نرسید.

به دلیل ممنوعیت خرید سوخت از داخل عراق، ساکنان سوخت مورد نیاز اشرف و لیبرتی را با چند برابر قیمت و پرداخت هزینه حمل نقل از خارج از عراق وارد میکنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۶ مرداد ۱۳۹۱ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ )