درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 در حالیکه ساکنان اشرف به نشانه حسن نیت از روز ۲شهریور (۲۳ اوت) برای حرکت ستون ۴۰۰ نفره ششم ابراز آمادگی کرده اند، در سومین روز بازرسی متعلقات ساکنان، حکومت عراق از انتقال بسیاری از اموال از جمله کولر آبی، آبگرمکن، بخاری نفتی، اقلام تاسیساتی و ژنراتورها جلوگیری می‌کند.

در یک سناریوی ساختگی و کثیف یک تاجر همکار نیروهای امنیتی عراق ادعا کرده است کلیه داراییهای اشرف را خریداری نموده و مقامات عراقی پشت این ادعای دروغین سنگر گرفته اند و به استناد همین ادعای مضحک از بار زدن اقلام فوق خودداری می کنند.

مارتین کوبلر، مقامات ملل متحد و مقامات آمریکایی از طریق نامه های مشاور حقوقی و وکیل ساکنان در روز ۲۷مرداد (۱۷ اوت) در جریان جزییات ادعای تاجر همکار و سناریوی کثیف مقامات عراقی قرار گرفته اند. تاجر همکار نیروهای امنیتی گفته بود که یک شریک تجاری داماد مالکی است که اکنون عازم تهران و دیدار و گفتگو با خامنه ای است.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران نوشته بود که «مردم عراق مخالفت خروج مجاهدین از لیست تروریستی هستند»! به نظر میرسد یک اراده سیاسی به طور عمدی در مسیر حرکت ستون ششم کارشکنی و اخلال می‌کند.

نماینده ساکنان اشرف دخالت فوری مقامهای ذیربط آمریکایی را برای حرکت ستون ششم درخواست کرده است .

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴شهریور۱۳۹۱ (۲۵ اوت ۲۰۱۲)