درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 در پی بیانیه سخنگوی وزارتخارجه آمریکا در ۲۹ اوت (۸ شهریور ۱۳۹۱) در استقبال از رسیدن ششمین ستون ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی و تأکید بر کار برای حل مسائل انسانی در این کمپ و حمایت از سلامت و امنیت ساکنان، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعلام کرد:

حدود ۶۸۰تن از مجاهدان اشرف در روز ۲۲ شهریور آماده حرکت از اشرف به لیبرتی هستند. انتقال وسایل آنها از روز شنبه ۱۱شهریور می‌تواند حتی با اجاره ۱۰۰تریلی به هزینه ساکنان اشرف آغاز شود.

طبق توافقات پیشین با نماینده ویژه دبیرکل و دولت عراق، برای انتقال وسایل و نیازمندیهای مربوط به هر ۴۰۰ نفر ۵۸تریلی در نظر گرفته شده بود.

خانم رجوی افزود: طبق نامه ارسالی نماینده ویژه دبیرکل قبل از حرکت کاروان ششم که در ۷شهریور انجام شد، انتقال ۲۱تریلی متعلقات باقیمانده از این کاروان بایستی در اولویت قرار گیرد و مقامات عراقی از انتقال اقلام یادشده در نامه نماینده ویژه دبیر کل به ویژه ژنراتورهای ضروری برای پمپاژ آب در لیبرتی، ممانعت نکنند. 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ابراز امیدواری کرد همچنانکه در بیانیه وزارت خارجه آمده است، ایالات متحده از هم اکنون اقدامات مقتضی را برای حل موضوعات مبرم انسانی از جمله آب و برق و سازندگی و انتقال خودروهای سواری و خدماتیِ ضروری برای زندگی روزانه ساکنان، و همچنین حمایت از سلامت و امنیت آنها به ویژه آخرین ستون که در ۲۲شهریور به لیبرتی می رود، به عمل بیاورد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۳۱ اوت ۲۰۱۲)