درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از اقدام شجاعانه وزیر خارجه کانادا مبنی بر تعطیل کردن سفارت کانادا در ایران تحت حاکمیت ملایان و اخراج همه دیپلوماتهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران از کانادا استقبال کرد.

 وی افزود: روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با این رژیم تنها علیه منافع مردم ایران و صلح و آرامش در منطقه و جهان است و از سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه خواست با پیروی از ابتکار عمل کانادا و قطع تمامی مراودات خود با این رژیم، آن را در سرکوب و تروریسم و دستیابی به سلاح اتمی کمک نکنند.

رژیم ایران، «بانکدار مرکزی تروریسم»، تا کنون از روابط دیپلوماتیک با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای صنعتی برای توجیه سرکوب و جنایت، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته به طور خاص اتمی و صدور تروریسم بهره برداری کرده است. سه عنصری که تکیه گاه اصلی ملایان برای ادامه حکومت ننگین‌شان است.

خانم رجوی گفت: قطع رابطه با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران و ایستادن در کنار مردم ایران و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای تغییر این رژیم قرون وسطایی تنها راه خلاصی از یک رژیم بنیادگرا و تروریست مجهز به بمب اتمی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

جمعه ۱۷شهریور۱۳۹۱ (۷سپتامبر۲۰۱۲)