درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 جلوگیری از ورود مایحتاج اولیه ساکنان به لیبرتی

روز جمعه ۷مهر (۲۸سپتامبر۲۰۱۲) نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق، از ورود بسیاری از وسایل اولیه که توسط ساکنان خریداری شده بود، مانند رنگ روغنی و رنگ چوب و لباس و لوازم‌التحریر ممانعت کردند.

از آنجا که بنگالهای لیبرتی بسیار  فرسوده است و باید بازسازی و تعمیر شود، برخی وسایل مانند رنگ برای ساکنان ضروری است. 

روز چهارشنبه ۵مهر نیز یک ستون مواد غذایی و بهداشتی، بعد از طی کردن همه مراحل بازرسی از جمله توسط سگهای پلیس، دستگاه سونار و اسکنر در ورودی کمپ متوقف شد و  اجازه ورود نیافت و نیروهای عراقی به مدت سه روز از ورود آنها جلوگیری کردند تا برای چندمین بار تک تک آنها را بازرسی کنند. برخی از مواد غذایی بر اثر گرمای هوا فاسد شدند. نیروهای عراقی از استفاده ساکنان از لیفتراک برای تخلیه همین اجناس نیز جلوگیری کردند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹مهر ۱۳۹۱ (۳۰سپتامبر۲۰۱۲)