درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 تظاهرات بازاریان در تهران با شعارهای ضدحکومتی, پرتاب گاز اشک آور توسط نیروهای سرکوبگر, شعار تظاهرکنندگان: احمدی نژاد حیاکن، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن..

در ساعت ۱۴۰۰  از میدان فردوسی خروش شعارهای مردم به جان آمده و خشمگین که فریاد می زنند «محمود حیا کن سیاست را رها کن ـ سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»،  «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»،

«احمدی به هوش باش ما مردمیم نه اوباش» به گوش می رسد.  صدای تیراندازی و دود ناشی از پرتاب گاز اشک آور آسمان منطقه مرکزی تهران را پوشانده و درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر ادامه دارد.

بین ساعات۹الی ۱۲ نیز مقابل بانک مرکزی، میدان ونک، خیابان ولیعصر - تقاطع میرداماد نیز مردم علیه وخامت اوضاع اقتصادی دست به تجمع زدند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲مهر۱۳۹۱ (۳ اکتبر۲۰۱۲)