درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بسیج سرکوبگرانه رژیم  برای مقابله با گسترش اعتراضات

 به دنبال تظاهرات اعتراضی بازاریان و اوضاع ملتهب تهران سرتیپ جنایتکار  اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی رژیم از تشکیل «یک ستاد متمرکز» برای «مقابله با اخلالگران» خبر داد. (خبرگزاری وزارت اطلاعات-مهر-۱۲مهر).

احمدی مقدم, پیش از این اعمال مجازاتهای وحشیانه اعدام توسط آخوندها را احکامی «برای اصلاح انسان» خوانده  و گفته است: «کشتن یک نفر برای زنده ماندن صد نفر خشونت نیست».

احمد کریمی اصفهانی، ازسرکردگان چماقداران لباس شخصی خامنه ای در بازار،  تظاهرات روز چهارشنبه را «تحرکات یک عده عناصر ناشناس از بیرون از بازار که در پی برهم زدن اوضاع بازار هستند» خواند.   احمدرضا رادان، سردژخیم اردوگاه مرگ کهریزک و از اصلی ترین عوامل سرکوب قیام۸۸ نیز از «ستاد نیروی انتظامی» خواستار «مقابله با اخلالگران»  شد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲مهر۱۳۹۱ (۳ اکتبر۲۰۱۲)