درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 رژیم ضدبشری آخوندها همچنان به اعدامهای جمعی در شهرهای مختلف کشور ادامه می دهد.

در روز چهارشنبه ۱۹مهرماه چهار زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. روز پیش از آن پنج زندانی در شیراز- سه زندانی در زندان عادل آباد و دو تن در ملأعام -به دار آویخته شدند. در ۱۵مهر نیز پنج زندانی در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.

به این ترتیب شمار اعدامهای اعلام شده توسط رسانه های خبری رژیم صرفاً طی ۵روز اخیر به ۱۴تن بالغ می‌شود. اخبار بسیاری از اعدامها که به طور مخفیانه در زندانهای شهرهای مختلف کشور صورت می‌گیرد، هرگز به بیرون درز پیدا نمی کند.

تشدید اختناق و توسل به مجازات وحشیانه اعدام، واکنش رژیم پا به گور آخوندها نسبت به اعتصاب و اعتراضات گسترده بازاریان و مردم تهران است که در اعتراض به بحران مرگبار اقتصادی و سقوط شتابان قیمت ارز صورت گرفت. در روز ۱۲مهرماه دهها هزار تن از مردم تهران با شعارهای «مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور، احمدی نژاد حیاکن، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن» دست به اعتراض زدند که نزدیک به ۲۰۰تن از آنان دستگیر شدند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹مهر۱۳۹۱ (۱۰اکتبر۲۰۱۲)