درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، جان باختن شمار زیادی از هموطنان بیدفاع در اثرجاری شدن سیل در مازندران را تسلیت گفت، و ضمن ابراز همدردی با مردم بهشهر، ساری، نکا و گلوگاه به ویژه با خانواده‌های قربانیان، هموطنانمان را به یاری آسیب دیدگان سیل فراخواند.

 خانم رجوی از مردم ایران به ویژه اهالی مازندران و استانهای همجوار خواست به طور مستقل به یاری خانواده‌های سیلزده و سرپرستی کودکانی که خانه و خانواده خود را ازدست داده اند، بشتابند.

هم‌چنانکه در زلزله اخیر آذربایایجان نیز، این هموطنان شریف و جوانان دلیر بودند که به رغم ممانعتها و آزار رژیم ضد بشری، به کمک مردم شتافتند.

مریم رجوی، خامنه ای و همدستانش را مسئول مستقیم جانهای ازدست رفته و آسیب پذیری مردم در قبال حوادث طبیعی دانست و گفت رژیم چپاولگر ولایت فقیه با هدر دادن عمده سرمایه های ملت ایران برای طرحهای ضدملی نظیر برنامه اتمی و موشکی و هزینه‌ سرسام آور ماشین سرکوب و تروریسم و دخالتهای جنایتکارانه در سوریه و عراق، مردم ایران را در برابر حوادث طبیعی این چنین بیدفاع گذاشته است.

براثر جاری شدن سیل در استان مازندران، دست کم ۱۴تن از هموطنانمان در بهشهر و ساری جان خود را از دست داده اند. اجساد اکثر قربانیان هنوز یافت نشده است.

حکومت آخوندی از انتشار شمار واقعی تلفات جانی و ابعاد ویرانیها و خسارات سیل درمازندران ممانعت می کند. فرماندار رژیم آخوندی در بهشهر در یک برآورد اولیه میزان خسارات عمومی را، بدون محاسبه خانه های ویران شده، فقط در بهشهر ۳۰میلیارد تومان برآورد کرده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳مهر۱۳۹۱ (۱۴اکتبر۲۰۱۲)