درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 مقاومت ایران از حذف شماری از شبکه های تلویزیونی رژیم آخوندی توسط برخی شرکتهای خدمات دهنده ماهواره‌یی استقبال می‌کند و خواستار قطع کلیه برنامه های تلویزیونی رژیم آخوندها توسط کلیه شرکتهای خدمات‌دهنده ماهواره یی است.

دستگاههای تبلیغاتی و شبکه های رادیویی و تلویزیونی در رژیم آخوندی، به هیچوجه ابزاری برای اطلاع رسانی نیست،

بلکه جزیی از ماشین ترور و سرکوب این رژیم و ابزاری برای پخش اطلاعات دروغ و منحرف کردن افکار عمومی از حقایق و زمینه سازی برای سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی است.

رژیم ایران از سال ۱۳۶۰با پخش پارازیت بر برنامه های رادیو صدای مجاهد و از ۱۸سال پیش با پخش پارازیت بر برنامه تلویزیونی مقاومت ایران در صدد بر آمد هرگونه اطلاع رسانی در مورد جنایتها و سیاستهای ضدبشری و ضدمردمی رژیم به مردم ایران را مختل کند. سیاستی که طی سالهای اخیر به سایر تلویزیونهای فارسی زبان گسترش یافت. بنا بر اطلاعات منتشر شده، علاوه بر انتشار پارازیت قوی بر شبکه های فارسی زبان از داخل ایران، بخشی از پخش پارازیت نیز از داخل خاک سوریه صورت می گیرد.

مقامات رژیم ازجمله پاسدار ضرغامی، رئیس رادیو تلویزیون ارتجاع، که در لیست تحریمهای اروپا قرار دارد، به پخش پارازیت به برنامه های ماهواره یی خارج از کشور اذعان کرده اند (رسانه های حکومتی-۶خرداد۸۹). پاسدار کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندی، نیز در دفاع از این اقدام سرکوبگرانه گفت: «نباید نسبت به ارسال پارازیت دید منفی داشت. به نظرم پارازیت یک نوع توانمندی است که کشور ما دارد ...اگر دیگران بخواهند از ماهواره برای ترویج فساد و ناامنی در ایران استفاده کنند، مسلماً اجازه این کار را نخواهیم داد و از پارازیت به عنوان یک توانمندی استفاده می‌کنیم» (رسانه های حکومتی ۲۵اردیبهشت۸۹).

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر۱۳۹۱ (۱۵اکتبر۲۰۱۲)