درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 سفر هیأتی از پارلمان اروپا به تهران به منزله همدستی با جنایات فاشیسم دینی و از نظر ملت ایران محکوم است. پارلمان اروپا باید با جلوگیری از این سفر از مخدوش شدن حیثیت و اعتبار پارلمان جلوگیری کند.

مقاومت ایران سفر پیش بینی شده شماری از افراد پارلمان اروپا به ایران تحت حاکمیت آخوندها را محکوم می کند و از ریاست پارلمان اروپا می خواهد از سفر آنها جلوگیری کند و اجازه ندهد با حمایت از بیرحمانه ترین دیکتاتوری معاصر حیثیت و اعتبار پارلمان اروپا را مخدوش کنند.

 انگیزش این دیدار نه توهم در مورد رفرم پذیری رژیم آخوندی و نه حتی سیاست مماشات به مفهوم عام آن، بلکه محرک این دیدار قبل از هر چیز منافع شخصی، حزبی و تجاری مشخص است و هدفش بزک کردن چهره فاشیسم دینی است که علاوه بر کشتار مردم ایران دستش تا مرفق در خون مردم سوریه و عراق و لبنان و فلسطین است و با تمام قوا در صدد دستیابی به بمب اتمی است.

 این افراد و محافل پشت پرده آنها همچنین مذبوحانه تلاش می‌کنند با این سفرها از سرنگونی محتوم این رژیم که سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی و سیاسی روی آن کرده اند، جلوگیری کنند.

این سفر در شرایطی صورت می گیرد که هنوز چند روز بیشتر از تظاهرات گسترده بازاریان و مردم تهران با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» نمی گذرد و چوبه‌های دار، به منظور تشدید جو ارعاب در جامعه، در زندانها و در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف کشور برای به دار آویختن جمعی زندانیان برپا است.

 سردمداران رژیم آخوندی، می بایست به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی به‌ویژه در ایران و سوریه و عراق به عدالت سپرده شوند و دست دادن با آنها از سوی هر کس که باشد از نظر ملت ایران محکوم و به منزله همدستی در این جنایتها به‌حساب می آید. این رژیم از این دیدارها تنها برای تشدید سرکوب، ادامه پروژه شوم تولید سلاح اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی سود خواهد جست.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸مهر۱۳۹۱ (۱۹اکتبر۲۰۱۲)