درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 جلوگیری از ورود متخصص اندام مصنوعی و خودروی مواد غذایی به لیبرتی.

در یک اقدام ضدانسانی روز چهارشنبه ۱۰ آبان نیروهای عراقی به دستور صادق محمد کاظم، از ورود متخصص اندام مصنوعی،که طبق توافق قبلی برای رسیدگی به نفرات مجروح به لیبرتی رفته بود، جلوگیری کردند و مجروحان و معلولان بار دیگر از دریافت خدمات فوق العاده ضروری محروم شدند .

همزمان نیروهای عراقی از ورود دوچرخه و سه چرخه های خریداری شده جهت استفاده معلولان به داخل لیبرتی جلوگیری کردند.

در حالیکه زندگی در لیبرتی و رفت و آمد در مسیرهای ناهموار شنی، برای بیماران پاراپولوژی غیرقابل تحمل است دولت عراق با این محرومیتهای ضد انسانی و جنایتکارانه ساکنان لیبرتی را به طور جسمی و روانی شکنجه می‌کند.

در یک اقدام ضد انسانی دیگر روز پنج شنبه ۱۱ آبان نیروهای عراقی از ورود وانت بار مواد غذایی و تره بار جلوگیری کردند و پس از اینکه این خودرو ساعتها در ورودی لیبرتی معطل شد، بسیاری از مواد غذایی فاسد شد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲ )