درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه ارگانهای ذیربط ملل متحد را به اقدام فوری برای نجات جان وکیل زندانی خانم نسرین ستوده که در هفتمین هفته اعتصاب غذا به سر می برد فرامی‌خواند.

نسرین ستوده، ۴۹ساله، در شهریور ۸۹ به «جرم» دفاع از زندانیان سیاسی بازداشت شد. دادگاه فرمایشی آخوندها او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶حبس سال و ۱۰سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور محکوم کرد.

وی به خاطر خشم و کین دژخیمان، با فشارها و محرومیتهای مضاعف از جمله انتقال طولانی مدت به سلولهای انفرادی و محرومیت از ملاقات با دو کودکش مواجه است.

نسرین ستوده در اعتراض به اعمال فشارها و محدودیتهای ضدانسانی علیه خود و خانواده اش از جمله ممنوعیت خروج دختر ۱۲ساله اش، از روز ۲۶مهرماه دست به اعتصاب غذا زده و اکنون در هفتمین هفته اعتصاب غذای خود در شرایط جسمی وخیمی به سر می برد. دژخیمان به جای مراقبتهای پزشکی حداقل، برای چند هفته او را به سلول انفرادی منتقل کردند و به طور ناموفقی تلاش کردند او را وادار به پایان دادن به اعتصاب غذا بکنند.

 دبیر خانه شورای ملی مقاومت

۱۱آذر ۱۳۹۱( اول دسامبر ۲۰۱۲)