درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 رژیم ضدبشری آخوندی روز دوشنبه ۱۳آذر چهار زندانی را در کرمانشاه به دار آویخت. سه تن از آنان ازجمله یک زن در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند و یکی از آنها نیز در ملأعام به دار آویخته شد (خبرگزاری مهر-۱۳آذر).

در همین حال از دو زندانی بند چهار زندان قزل حصار عبدالله مکوندی و عبدالله سالم پور که از اواخر تابستان از بند ۴ این زندان به نقطه نامعلومی منتقل شده اند، خبری در دست نیست. دژخیمان در پاسخ خانواده های این زندانیان که طی سه ماه گذشته جویای وضعیت آنها بوده و خواستار ملاقاتشان هستند،

می‌گویند که این افراد ممنوع الملاقات هستند. گفته می شود که این دو زندانی نیز به طور مخفیانه اعدام شده یا در زیر شکنجه به قتل رسیده اند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه، اعدام و شکنجه را به اقدامی عاجل برای توقف روند فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴آذر۱۳۹۱ (۴دسامبر۲۰۱۲)