درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران،  ضمن استقبال از تصمیم فرماندار کانادا مبنی بر خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی این کشور گفت:این نامگذاری که صرفا برای دلجویی از ملایانی که نمایش مدره شدن می دادند، انجام شد، از ابتدا نباید انجام می شد .

 تروریست نامیدن‌ مجاهدین، انحراف عظیمی در سیاست جامعة بین‌المللی ایجاد کرد. زیرا وقتی مهمترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی جهان، تروریست نامیده شد، نتیجه‌اش آن شد که تهدید پدرخواندة تروریسم و بنیادگرایی فراموش شد.

نتیجه این سیاست به غایت اشتباه جری تر شدن تروریستهای حاکم بر ایران بود، به نحوی که اکنون ملایان اتمی تهدید یک صلح و امنیت جهان به ویژه منطقه خاورمیانه اند و هر روز با تروریسم و جنگ افروزی مردان و زنان بیدفاع و کودکان معصوم را به کشتن میدهند.

خانم رجوی گفت: اکنون زمان آن فرارسیده که سیاست استمالت به طور کامل به کنار گذاشته شود و با  شناسایی شورای ملی مقاومت ایران، راه تغییر دموکراتیک و تحقق آزادی و حکومت مردمی در ایران هموار شود.

رجوی تأکید کرد: حالا پس از لغو لیست گذاری، دیگر هیچ محذوری برای تأمین حقوق ضایع شدة مجاهدان آزادی وجود ندارد. عراق باید هر گونه محدودیت در آزادی رفت و آمد، دسترسی به وکیل و همچنین محدودیت در تصرف اموال منقول و غیرمنقول را از میان بردارد. و ایالات متحده و سازمان ملل باید خواستار نامگذاری لیبرتی به عنوان‌ کمپ پناهندگی شوند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت؛ ما خواهان یک جمهوری بر اساس رأی و انتخاب آزادانة مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، کثرت‌گرایی، اعادةحقوق ملیتهای تحت ستم، فرصتهای برابر اقتصادی. یک قضاییه مستقل و عادلانه و یک ایران‌ غیر اتمی هستیم و برای آن مبارزه می‌کنیم.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰آذر۱۳۹۱ (۲۰دسامبر۲۰۱۲)