درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 مأموران استخبارات عراق پس از بارندگی شدید از تخلیه آب و فاضلاب از سطح لیبرتی جلوگیری می‌کنند.

به‌دنبال بارندگیهای روز سه شنبه ۵ دیماه ( ۲۵دسامبر) در لیبرتی، آب سراسر کمپ را فرا گرفته است و سر ریز کردن منابع فاضلاب و شکستن برخی از سپتیکها، تمامی کمپ را آلوده کرده و ساکنان را در معرض عفونت و بیماریهای گوناگون قرار داده است.

پس از توقف بارندگی ساکنان از شامگاه روز بعد (۶دیماه) تلاش کردند که آب و فاضلاب را از طریق پمپ و تانکرهای محدودی که دارند, تخلیه و به خارج از کمپ هدایت کنند. اما نیروهای عراقی این کار را از ساعت ۲۱۰۰ متوقف کردند. روز پنجشنبه ۷دی نیز نیروهای عراقی از پمپاژ و تخلیه آب به بیرون از لیبرتی جلوگیری کردند. یکی از عوامل این کارشکنی حیدر عذاب ماشی یک افسر استخبارات است که در قتل عام ساکنان اشرف دست داشته است،

مراجعات متعدد ساکنان به تیم مانیتورینگ یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان به جایی نرسید و هیچ اقدامی از سوی آنها به  عمل نیامد.

به این ترتیب به رغم توقف بارندگی، ساکنان مجبورند در هوای بسیار سرد رفت و آمدهای ضروری خود را در حالی که تا زانو در آب الوده به فاضلاب  قرار دارند، انجام دهند. محل استقرار  زنان از وضعیت بدتری برخوردار است و به سختی می‌توانند از بنگالهای خود خارج شوند. بالا آمدن آب، هوای سرد و وضع بد بنگالها باعث بیماری بسیاری از افراد در لیبرتی شده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ دی ۱۳۹۱(۲۸ دسامبر۲۰۱۲)