درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 این اقدام دولت عراق به منظور  مقابله با گزارش گروه کار بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره زندانی کردن غیرقانونی بیش از ۳۰۰۰ نفر در کمپ لیبرتی است.

بعد ازظهر امروز یکشنبه ۱۰دیماه (۳۰دسامبر) تلویزیون حکومتی عراق در یک دروغ وقیحانه ادعا کرد «یک هسته تروریستی که برای سازمان خلق کار می کند و قصد ربودن عباس العامری، مدیر دفتر شیخ همام حمودی را در اکتبر گذشته    داشت، دستگیر شد».

 لجن پراکنی و دروغپردازی علیه مجاهدین و توجیه گروگانگیری و کشتار با به صحنه آوردن مزدوران اطلاعات رژیم ایران و عوامل نیروی تروریستی قدس، شیوه شناخته شده این تلویزیون منفور در چهار سال گذشته بوده و تا کنون دهها بار به همین خاطر در نامه های متعدد از سوی    وکلا و حقوقدانان مورد اعتراض قرار گرفته است.

 دروغپردازی روز یکشنبه به طور مشخص برای گریز از عواقب مرگ مجاهد خلق بهروز رحیمیان از ساکنان لیبرتی در اثر جلوگیری مأموران نخست وزیری عراق از بستری شدن او در بیمارستان و شیوه زجرکش کردن بیماران است که مقاومت ایران تا کنون نمونه های    متعددی از آن را افشا کرده است. حکومت مالکی همچنین در صدد است با این دروغهای مسخره و ابلهانه با گزارش گروه کار بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر ملل متحد که به تازگی برای دومین بار شرایط غیرقانونی موجود در کمپ لیبرتی را به مثابه زندان توصیف کرد، مقابله کند.

مقاومت ایران از این پیشتر از ملل متحد خواستار تحقیقات بیطرفانه درباره مرگ بهروز رحیمیان شد اما مارتین کوبلر    که از نتایج این تحقیقات وحشت داشت بر آن به سود حکومت عراق سرپوش گذاشت.

مقاومت ایران درباره دروغپردازی روز یکشنبه تلویزیون دولتی عراق خواهان یک تحقیق بیطرفانه توسط کمیسیون انساندوستانه بین المللی حقیقت یاب ملل متحد    و انتشار نتایج آن است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ دی ۱۳۹۱(۳۰ دسامبر ۲۰۱۲)