درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز  پنجشبنه ۲۸دیماه، پاسداران یگان ضدشورش و یگان حفاظت زندان اوین در یک یورش از پیش طراحی شده  به زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ یورش بردند و ضمن تفتیش بدنی توهین آمیز زندانیان ، تمامی بند و کلیه وسایل آنان را مورد بازرسی قرار دادند و دفاتر و یادداشتهایشان  را جمع آوری کرده و با خود بردند.

 زندانیان  با سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر و سرود ای ایران به این حمله سبعانه اعتراض کردندسلام که با عکس العمل خشونت آمیز پاسداران مواجه و شماری از زندانیان به سلولهای انفرادی منتقل شدند که از وضع آنها خبری در دست نیست.

این یک حلقه از اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه زندانیان است. اقدامهایی چون پرونده سازیهای واهی، ممنوعیت ملاقات زندانیان با بستگانشان، محرومیت از معالجات و مراقبتهای پزشکی ، اجبار زندانیان به پوشیدن لباس زندان در بیمارستانها و مراکز درمانی و...صورت میگیرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰دی۱۳۹۱ (۱۹ژانویه۲۰۱۳)