درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 مقاومت ایران جامعه جهانی را به نجات جان ۵زندانی سیاسی از هموطنان عرب در اهواز فرا می خواند و خواستار اقدام عاجل بین المللی برای نجات جان آنهاست.

محمد علی عموری، مهندس شیلات، هادی راشدی، دبیر شیمی، هاشم شعبانی، دبیر  جابر آل‌بوشوکه مهندس کامپیوتر و برادرش مختار، به اتهام آخوندساخته «محاربه» « توطئه علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شده‌اند.

، آنها به منظور اعترافات اجباری تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. دژخیمان در ۲۸دیماه  آنان را از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

روز ۲۹خردادماه نیز رژیم آخوندی چهار زندانی سیاسی دیگر از هموطنان عرب در اهواز، شامل سه برادر به نامهای عبدالرحمن، عباس و جمشید حیدری و یک زندانی دیگر به نام علی شریفی را اعدام کرد. زندانیان مزبور همگی از بازداشت شدگان تظاهرات مردم اهواز در فرودین ماه ۹۰ بودند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷بهمن۱۳۹۱ (۲۶ژانویه۲۰۱۳)