درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 نخست وزیری عراق از انتقال مجروحان با خودروهای ساکنان ممانعت و تا ساعت ۷ ونیم بامداد به وقت محلی در حالی که وضعیت مجروحان هر چه وخیم تر میشود.

نخست وزیری عراق به نیروهای عراقی دستور داده است تا مانع انتقال مجروحان به بیمارستان های بغداد با خودروهای معدودی که ساکنان از اشرف با خود به لیبرتی برده اند میشوند. این در حالیست که بیش از ۵۰ مجروح وجود دارد که حال برخی از آنها وخیم است.

تا کنون دست کم ۵ تن از ساکنان از جمله یک زن شهید شده است. این اقدام ضد انسانی است که تعداد شهیدان را افزایش میدهد

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱بهمن ۱۳۹۱(۹ فوریه ۲۰۱۳)