درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 خانم رجوی از پرزیدنت اوباما و دبیرکل بانکی مون خواستار بازگرداندن افراد لیبرتی به اشرف شد.

خانم رجوی از پرزیدنت اوباما و دبیرکل، کمیسر عالی امور پناهندگان و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواست ۳۱۰۰ تن پناهندگان بی دفاع بخاطر حفظ جانشان از کمپ لیبرتی که مساحت آن ۸۰ برابر کوچکتر از اشرف است و فاقد هرگونه سرپناه می باشد بلادرنگ به اشرف منتقل شوند.

دولت آمریکا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت این پناهندگان مسئولیت مستقیم دارند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۱(۹ بهمن ۲۰پ۱۳)