درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

  شمار مجروحان به ۱۰۰ تن بالغ میشود که تعدادی از آنان وخیم است و موشکهای منفجر نشده ساکنان را تهدید میکند

شمار مجروحان و مصدومان حمله موشکی بامداد امروز به لیبرتی به ۱۰۰ تن بالغ میشود که حال برخی از آنها وخیم است و جان آنها در معرض خطر قرار دارد.

قطعات باقی مانده از موشکها نشان میدهد که حمله با موشکهای ۱۰۷ میلیمتری صورت گرفته است. تعداد قابل توجهی از موشکها منفجر نشده است که امنیت ساکنان را تهدید میکند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۱(۹ فوریه ۲۰۱۳)