درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 خانم رجوی خواستار اعلام موقعیت پناهندگی افراد لیبرتی از سوی کمیسر عالی و بازگرداندن آنها به اشرف شد

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، آنتونیو گوترس خواست به خاطر حفاظت از جان و سلامت ساکنان لیبرتی، بلادرنگ موقعیت پناهندگی آنها را اعلام و دولت عراق را وادار به بازگرداندن ساکنان لیبرتی به اشرف سازد. این تنها راه فوری جلوگیری از کشتار مجدد پناهندگان بی دفاع ساکن در لیبرتی است.

 کمیساریای عالی پناهندگان در سند ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ خود اعلام کرده بود که لیبرتی فاقد استانداردهای پناهندگی و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است. اما مارتین کوبلر چند روز بعد در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۲ با فریبکاری اعلام کرد این کمپ با استانداردهای انساندوستانه منطبق است.

 کمیته بین المللی در جستجوی عدالت در اطلاعیه ۶ فوریه ۲۰۱۳ این فریبکاری را شایسته تعقیب و محاکمه دانست و اعلام کرد این انتقال از ابتدا باطل و غیر قانونی و در تعارض با مواد ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین بوده است. این کمیته قویا خواهان بازگشت فوری ساکنان لیبرتی به خانه ۲۶ ساله خودشان در اشرف شده بود.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱بهمن ۱۳۹۱(۹ فوریه ۲۰۱۲)