درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

۲۶ روز پس از حمله موشکی به لیبرتی  دولت عراق از تحویل پیکر شهیدان و ورود الزامات اولیه امنیتی به لیبرتی جلوگیری می‌کند.

۲۶روز پس از حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی نیروهای عراقی از تحویل پیکر شهیدان برای خاکسپاری ممانعت می کنند و پیگیریهای روزانه و مستمر  ساکنان از طریق مقامهای ملل متحد، آمریکا و عراق به جایی نرسیده است. این اقدام ضد اسلامی و ضد انسانی که به دستور نخست وزیری عراق صورت می گیرد

هدفش اذیت و آزار و شکنجه روانی ساکنان است.

در یک اقدام ضد انسانی دیگر دولت عراق تا کنون - روز۱۶اسفند -  از ورود دیوارهای بتونی حفاظتی (تی وال)  جلوگیری کرده است. در زمانی که کمپ دست نیروهای آمریکایی بود این دیوارها برای حفاظت در مقابل تهاجمات موشکی و خمپاره یی نصب شده بود. اما پس از انتقال مجاهدین به دستور نخست وزیری عراق، به رغم مخالفت ساکنان، این دیوارها جمع آوری شد.

دولت عراق همچنین از انتقال کلاههای ایمنی و جلیقه های حفاظتی از اشرف به لیبرتی ممانعت می‌کند. این کلاهها و جلیقه ها در زمانیکه حفاظت اشرف در دست نیروهای آمریکایی بود به‌عنوان  وسایل دفاع مدنی به رسمیت شناخته شده بود.

نیروهای عراقی تا کنون از انتقال جراثقال و کفی های متعلق به ساکنان از اشرف به لیبرتی برای جابه جایی و سنگرهای حفاظتی و از ورود کیسه گونی و بیل و گلنگ برای ساختن جان پناه های اولیه در لیبرتی جلوگیری کرده اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۱(۶ مارس ۲۰۱۳)