درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 پاسخ نهایی پروژه تسلیحات اتمی رژیم ملایان،  تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از تصمیم اتحادیه اروپا برای گسترش تحریمها علیه رژیم ایران به مثابه یک قدم ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی استقبال کرد و خواستار قطع همه روابط اقتصادی و تجاری با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شد.

وی تأکید کرد بخش عمده واردات و صادرات ایران در دست سپاه پاسداران است و روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران به طور عملی در خدمت سرکوب مردم و پروژه های اتمی و قتل عام مردم سوریه توسط سپاه پاسداران قرار می‌گیرد.

خانم رجوی خاطرنشان کرد دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی دیکتاتوری مذهبی برای بقا است و هرگز از آن دست نمی‌کشد، لذا هر چند تحریمهای همه جانبه، یک جزء ضروری و غیرقابل صرفنظر کردن برای متوقف کردن پروژه تسلیحاتی اتمی رژیم آخوندی است، اما راه‌حل نهایی و قطعی برای خلاصی جامعه جهانی از دستیابی ملایان تروریست به بمب اتمی، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است، از همین رو به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دموکراسی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر۱۳۹۱ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۲)