درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 تحریمهای همه جانبه فوری و ضروری است اما راه حل نهایی تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت  است

پاسدار احمدی نژاد رییس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران روز چهارشنبه ۲۶بهمن، در یک رویارویی آشکار با جامعه بین المللی و با نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد از کارگذاری سوخت اتمی بومی در  رآکتور تهران و عملیاتی شدن سایت فردو در قم خبر داد.

همچنانکه مقاومت ایران پیش از این بارها هشدار داده بود که رژیم رو به اضمحلال آخوندها در وحشت از سرنگونی و نگران از تکرار تجربه بهار عرب در ایران فعالیتهای خود برای دستیابی به بمب اتمی را تشدید کرده است.

موج فزاینده نارضایتی اجتماعی و تشدید جنگ قدرت در رأس رژیم آخوندی به‌ویژه در آستانه انتخابات رژیم آخوندی را به‌طور مضاعف نیازمند تسریع پروژه های اتمیش کرده و تعلل و تأخیر در اعمال تحریمهای همه جانبه، برای آن فرصت فراهم کرده است.

مقاومت ایران باردیگر ضمن تاکید بر ضرورت اعمال تحریمهای همه جانبه و بلادرنگ به ویژه تحریمهای مالی و نفتی، یادآور می‌شود، راه حل نهایی برای خلاصی از بنیادگرایان مجهز به بمب اتمی، تغییر رژیم آخوندی به‌دست مردم و مقاومت ایران است. اولین گامها در این مسیر حذف برچسب ظالمانه تروریستی از این مقاومت و تضمین حفاظت ساکنان اشرف اعضای این مقاومت در عراق است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶بهمن۱۳۹۰ (۱۵فوریه۲۰۱۲)