درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 افزایش پستهای پلیس در لیبرتی و نزدیک کردن آنها به بنگالهای ساکنان.

بعد ازظهر روز دوشنبه و صبح روز سه شنبه ۲۲ و ۲۳ اسفند، نیروهای مسلح عراقی سه نقطه از دیوار کمپ لیبرتی را به عرض ۵متر باز کرده و پستهای پلیس را در آنها مستقر نمودند. این نقاط در فاصله ۱۰متری بنگالهای زندگی و استراحت ساکنان قرار دارد. به این ترتیب ، شمار پستهای پلیس به ۷ نقطه افزایش یافته است.

این اقدام یک تهدید روشن برای ساکنان به حساب می‌آید و راه را برای حمله و هجوم به ساکنان هموارتر می کند.

پیش از این در روز ۸اسفند (۲۷ فوریه) ساکنان اشرف و لیبرتی در نامه های جداگانه یی به دبیرکل ملل متحد و نماینده ویژه‌اش و وزیر خارجه آمریکا که به امضای همه ساکنان رسیده بود، حداقل اطمینانهای خود را برای انتقال سایر افراد به لیبرتی اعلام کرده بودند که مهمترین آن خروج پلیس و نیروهای مسلح عراقی از کمپ لیبرتی بود.

مقاومت ایران با تأکید بر اینکه حضور پلیس و نیروهای مسلح عراقی در محیط بسیار کوچک لیبرتی منشأ ایجاد بحران و زمینه ساز سرکوب ساکنان است، از دولت آمریکا و ملل متحد خواستار شد به منظور بیرون بردن این نیروها از کمپ لیبرتی به‌عنوان یک محل مسکونی و خالی از سلاح اقدام فوری به عمل آورند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳اسفند۱۳۹۰ (۱۳ مارس ۲۰۱۲)