درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 خضیر الخزاعی، معاون رئیس جمهور عراق که از سران حزب الدعوه و از نزدیکان مالکی است، در جریان سفر به تهران و دیدار با سردمداران رژیم آخوندی، بار دیگر بر تعهد مالکی در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای اعمال فشار و سرکوب ساکنان اشرف تأکید کرد.

 وی در این سفر توسط عدنان اسدی، جانشین وزیر کشور؛ و شیاع سودانی، وزیر به‌اصطلاح حقوق بشر؛ که هر دو از باند مالکی و حزب الدعوه هستند، همراهی می شود.

خزاعی پس از دیدار با پاسدار احمدی نژاد گفت: «بین ما دیدگاه مشترکی بر سر سازمان مجاهدین وجود دارد. آنها به گواهی همه جهان یک سازمان تروریستی هستند که هم به امنیت ایران و هم امنیت مردم عراق به یک اندازه ضربه زده اند و ما بر اخراج آنها از خاک کشورمان مصر هستیم. ما با سازمان ملل صحبت کردیم به آنها ۶ ماه وقت داده ایم و تا کنون دو گروه آنها را از قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل کرده ایم». وی به نحوه مضحکی گفت: رژیم آخوندی «آمادگیش را برای پذیرفتن کسانی که خواستار بازگشت به ایران هستند، در صورتیکه پرونده جنایی نداشته باشند، ابراز کرده است». ( سایت ریاست جمهوری عراق، ۲۰ اسفند).

اظهارات خزاعی و مذاکرات هیأت اعزامی به تهران، یک بار دیگر ثابت می کند که طرح سرکوب و جابه‌جایی ساکنان اشرف، به طور کامل از سوی رژیم ایران دیکته شده است و مالکی مجری بی چون و چرای این طرح است. تکرار دروغهای آخوندها علیه سازمان مجاهدین نیز یک زمینه سازی آشکار برای شدت بخشیدن به سرکوب و کشتار ساکنان اشرف است و الا مردم عراق همچنانکه ۵ملیون و ۲۰۰هزار تن از آنان در ژوئن ۲۰۰۶ و ۳میلیون شیعه جنوب عراق در ژوئن ۲۰۰۸ در بیانیه های خود اعلام کردند مجاهدین را شریک استراتژیک خود برای دستیابى به امنیت و صلح و دموکراسی توصیف می‌کنند و دخالت آنان در امور داخلی عراق را دروغ محض و ساخته و پرداخته رژیم ایران می دانند.

مقاومت ایران با هشدار نسبت به توطئه های رژیم آخوندی و دست نشاندگان عراقیش، از ملل متحد و ایالات متحده آمریکا می خواهد با تأمین حداقل اطمینانهای ساکنان اشرف و لیبرتی، مانع اجرای نیات شوم آنها و تکرار یک فاجعه دیگر شوند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ اسفند۱۳۹۰(۱۳مارس۲۰۱۲)