درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی، ر‌ئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خیمه شب بازی دجالگرانه رژیم آخوندی و گردآوری شماری از مزدوران و حقوق بگیران تحت عنوان « اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین» و اظهارات ولی فقیه ارتجاع را تلاشی مذبوحانه برای کارشکنی در طرح پرزیدنت محمود عباس برای تشکیل کشور مستقل فلسطین توصیف کرد.

 وی افزود: تشکیل چنین دولتی یک ضربه کاری به نفوذ ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم برخاسته از آن و یک گام بزرگ در خلع ید از فاشیسم دینی حاکم بر ایران از کشورهای منطقه است.

مریم رجوی تأکید کرد: حمله کین‌توزانه خامنه ای به سازمان آزادیبخش، نماینده مشروع مردم فلسطین، بیانگر دشمنی دیرینه این رژیم با آرمان فلسطین است که امروز به خصومت با کشور مستقل فلسطین تبدیل شده است. موضوعی که مورد تأیید اکثر کشورهای جهان است و نظر سنجی‌های مستقل نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم فلسطین حتی در نوار غزه از آن حمایت می‌کنند.

خامنه ای در سخنان خود گفت: «انحراف سازمان آزادیبخش به مسأله‌ فلسطین ضربه زد و هنوز هم می‌زند. آنها هم مانند برخی دولتهای خائن عربی به آرمان مقاومت که تنها راه نجات فلسطین بوده و هست، پشت کردند». او «حکمیّت سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی» را تحت این عنوان که «شریک جرم دولتهای استکباری هستند» مردود شمرد و در یک تهدید آشکار تروریستی و جنگ طلبانه گفت «موشکهای ایران و گروههای مقاومت، هر گاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد».

خانم رجوی خاطرنشان کرد اظهارات خامنه ای مبین وحشت این رژیم از چشم‌انداز صلح و دموکراسی است که قیامهای آزادیخواهانه مردم منطقه آن را به شدت در تنگنا قرار داده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ مهر ۱۳۹۰(۲ اکتبر ۲۰۱۱)