درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

صبح روز شنبه ۹مهرماه، هزاران تن از پارچه فروشان بازار تهران در شصت و دومین روز اعتصاب خود در اعتراض به قانون مالیاتی چپاولگرانه رژیم در مقابل مسجد ملک و اطراف آن دست به تجمع زدند.

 رژیم آخوندی برای جلوگیری از شکل گیری  این تجمع که بازاریان از قبل به آن فراخوان داده بودند، انبوه نیروهای سرکوبگر را از جمعه شب در میدان ارک مستقر کرده بود و این منطقه را تحت کنترل گرفت. صبح روز شنبه گله های نیروی ضد شورش، انتظامی و لباس شخصی  از پیوستن مردم به بازاریان معترض جلوگیری نمودند

و شماری از زنان و جوانان را دستگیر کردند.

این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل رژیم در  اتحادیه پارچه فروشان از شب قبل بانصب ابلاغیه بر روی دیوارهای اطراف  مسجد ملک به دروغ مدعی شده بودند که به دنبال توافقات با دولت، مغازه های پارچه فروشی از صبح شنبه شروع به کار خواهند کرد.  صبح شنبه نیز، آنها در محل تجمع حضور یافتند و با تکرار همین دعاوی دروغ، بازاریان را برای پایان دادن به اعتصاب و خودداری از تجمع تحت فشار گذاشتند.

روز چهارشنبه ۶مهرماه نیز هزاران تن از بازاریان در اعتراض به سیاست مالیاتی غارتگرانه آخوندها دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زدند. در این روز جوراب فروشان و بسیاری از مغازه داران دیگر صنفها در همبستگی با بازاریان پارچه فروش از باز کردن مغازه هایشان خودداری کردند.

حرکت اعتراضی بازاریان صنف پارچه فروش از روز ۱۰مردادماه آغاز شد. آنها خواستار ملغی شدن قانون مالیات ۴درصد بر ارزش افزوده، اصلاح ضرایب مالیاتی، بخشودگی جرایم واحدهایی که دیرکرد مالیات دارند و تصحیح پروانه های کسب خود شده اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ مهر ۱۳۹۰(۲ اکتبر ۲۰۱۱)