درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۰

نخست وزیری عراق به رژیم ایران اطمینان می‌دهد سازمان مجاهدین در لیبرتی فلج خواهد بود.

 مقاومت ایران به سندی از درون سپاه پاسداران دست یافته که نخست وزیری عراق، پس از انتقال اولین گروه ساکنان اشرف به لیبرتی، به نیروی قدس و سفیر رژیم در بغداد اطمینان داده است اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی فلج خواهند بود و به مردگان سیاسی تبدیل خواهند شد.

 در سومین روز استقرار گروهی از ساکنان اشرف در لیبرتی، پیش از پیش روشن می شود که برخلاف اطلاعیه ۳۱ژانویه یونامی و نماینده ویژه دبیر کل و گزارش سرهم بندی شده یک شلتر اکسپرت در ۳۰ژانویه، این کمپ از استانداردهای بین المللی انساندوستانه فاصله زیادی دارد و تردیدی نیست که انتقال ساکنان به این کمپ نقض آشکار قانون انساندوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر بین المللی بوده است.

 چهل و هشت ساعت پس از ورود ۳۹۷تن از ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی همه چیز حاکی از آن است که دولت عراق به درخواست رژیم ایران این کمپ را به یک زندان تبدیل کرده است و متأسفانه یونامی و شخص اقای مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل، با تأیید آن به عنوان یک کمپ پناهندگی به این زندان سازی کمک می کنند.

گسترش نیروهای پلیس در داخل کمپ به صورتی است که زندگی شخصی افراد به طور مستمر در معرض دید و کنترل قراردارد و در عمل هیج حیطه اختصاصی برای ساکنان به‌رسیمت شناخته نشده است .

 بامداد روز یکشنبه ۳۰بهمن(۱۹فوریه)، لرد رابین کوربت، در سن۷۹سالگی درگذشت.

خانم رجوی فقدان دریغ انگیز دوست بزرگ مقاومت ایران و وجدان والای مردم انگلستان و نمایندگان آن و این مبارز بزرگ دموکراسی و حقوق بشر را به خانواده محترم او به ویژه همسر و فرزندان و همکارانش در پارلمان انگلستان، همچنین به اعضا و هواداران مقاومت ایران به ویژه ساکنان اشرف تسلیت گفت.

 دروغهای شلتراکسپرت مبنی بر اینکه زیر ساختهای لیبرتی برای ۵۵۰۰ نفر آماده است فاش می شود.

در اطلاعیه ۳۱ژانویه یونامی درباره وضعیت کمپ لیبرتی اعلام شده بود «ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انساندوستانه بین‌المللی تصریح شده در MOU است». یک گزارش تکنیکی به تاریخ ۳۰ژانویه که توسط یک شلتر اکسپرت تهیه شده و مبنای اطلاعیه یونامی بود،

 هر کس استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حفاظت پناهندگان به‌ویژه آزادی رفت و آمد در یک «جابجایی داوطلبانه» را تأیید کرده است، بهتر است در برابر خبرنگاران و ساکنان ظاهر شود و پاسخگو باشد.

بعدازظهر روز جمعه ۲۸بهمن، به درخواست مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، ۴۰۰تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف به کمپ لیبرتی می‌روند.

 گروههای بعدی، پس از تأمین اطمینان های حداقل، بویژه خارج شدن پلیس از داخل کمپ لیبرتی به منظور ممانعت از هرگونه تنش و خشونت و کشتار مجدد ساکنان، خواهند رفت.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران موافقت ۴۰۰ تن از ساکنان اشرف را برای انتقال به کمپ لیبرتی در اولین زمان ممکن اعلام کرد. او در ۲۵بهمن خواستار مداخله خانم کلینتون و تصمیم نهایی درباره انتقال نخستین گروه از ساکنان اشرف به لیبرتی شده بود.

 تحریمهای همه جانبه فوری و ضروری است اما راه حل نهایی تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت  است

پاسدار احمدی نژاد رییس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران روز چهارشنبه ۲۶بهمن، در یک رویارویی آشکار با جامعه بین المللی و با نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد از کارگذاری سوخت اتمی بومی در  رآکتور تهران و عملیاتی شدن سایت فردو در قم خبر داد.

 تدابیر گسترده نیروهای سرکوبگر و دستگیری دهها تن از جوانان و زنان.

مردم تهران امروز در اولین سالگرد قیام ۲۵بهمن که در همبستگی با قیامهای منطقه و بهار عرب برپاشد، در شماری از خیابانهای اصلی به ویژه نقاط مرکزی تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تجمع زدند.

رژیم ضدبشری آخوندی، همزمان با تشدید توطئه هایش علیه اشرف، شمار بیشتری از خانواده های ساکنان اشرف را دستگیر می کند.

 در این شمار، آقایان علیرضا جباری و یدالله بکتاش رحمانی، حدودأ ۶۰ساله، که فرزندانشان در اشرف به‌سر می‌برند، در روز ۹بهمن ماه در شهر قزوین دستگیر شدند.