درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۰

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، اظهارات جنگ طلبانه خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی در نمایش جمعه تهران و اصرار او بر ادامه برنامه تسلیحات اتمی را توسل به شانتاژ برای جلوگیری از اعمال قاطعیت جامعه بین المللی در قبال پروژه شوم اتمی رژیم توصیف کرد.

موافقت و استقبال خانم رجوی از پیشنهاد ملل متحد  برای گفتگو با دولت عراق به منظور تأمین اطمینانهای حداقل برای انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی در چارچوب بیانیه کمیساریا

 خانم رجوی با یادآوری آمادگی خود برای سفر به بغداد و گفتگو با دولت عراق با حضور نماینده ویژه دبیرکل بار دیگر بر آمادگی ۴۰۰تن از ساکنان اشرف برای انتقال به لیبرتی با خودروها و اموال منقولشان تأکید کرد

 بر اساس اطلاعیه یونامی در بغداد در ۳۱ژانویه دربارة آمادگی کمپ لیبرتی برای استقرار ۵۵۰۰نفر طبق استانداردهای انساندوستانه بین المللی، ادعا شده است: «سازمان ملل تأیید می کند که کمپ جدید ایرانیان تبعیدی از استانداردهای بین المللی برخوردار است».

 سه شنبه شب۱۱بهمن ماه، دفتر اطلاعات عمومی یونامی در بغداد اطلاعیه یی دربارة آمادگی لیبرتی برای انتقال ساکنان اشرف صادر کرد و اعلام نمود: «کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دفتر حقوق بشر یونامی اکنون این را که ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انسانی بین المللی تصریح شده در یادداشت تفاهم است، مورد تأیید قرار داده اند».

تحریمها ضروری است اما  پاسخ نهایی پروژه تسلیحات اتمی رژیم ملایان،  حمایت از مبارزة مردم ایران برای تغییر این رژیم است.

 به‌دنبال تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریمهای نفتی علیه رژیم ملایان، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، گفت: مقاومت ایران از تصمیم امروز شورای وزیران استقبال می‌کند و خواستار اعمال فوری و بلادرنگ این تحریمها است.

 سرکرده نیروی تروریستی قدس با اعلام تسلط بر عراق و لبنان تهدید کرد از آنها برای جنگ با جامعه جهانی استفاده می‌کند.

رژیم ضد بشری آخوندی، مالکی نخست وزیر عراق را موظف کرده است همه تسهیلات لازم برای انتقال تسلیحات، پاسداران و گروههای مسلح مانند عصائب الحق، نفت و دیگر کمکهای ضروری برای دیکتاتور سوریه را  از طریق مرزهای عراق و سوریه فراهم کند.

 این احکام که نه تاریخ، نه شماره و نه اسم قاضی دارد به‌دستور رژیم ایران وتوسط مخابرات عراق تولید شده و بسیاری از احکام به اسم افرادی است که سالهای پیش درگذشته یا در اروپا زندگی می‌کنند.

مقاومت ایران، از درون رژیم ایران، به نسخه یی از احکام جعلی و غیرقانونی، که به‌دستور رژیم توسط دولت عراق برای دستگیری ساکنان اشرف تولید شده، دست یافته است.

 فاشیسم دینی برای جلوگیری از سقوط محتوم خود به خونریزی هر چه بیشتر روی می آورد

ولی فقیه طلسم شکسته آخوندها در بحبوحه تشدید جنگ قدرت درونی و در هراس از گسترش اعتراضات مردمی در آستانه نمایش انتخابات آخوندها و وحشت از سرنگونی محتوم نظام پا به گورش، به تشدید سرکوب عریان و افزایش اعدامها و برپا کردن چوبه های دار در شهرهای مختلف کشور متوسل شده است.

 مقاومت ایران نسبت به خطر اعدام شماری از زندانیان سیاسی که صرفا به علت سفر به اشرف در سالهای قبل از ۲۰۰۹ و یا داشتن رابطه خانوادگی با ساکنان اشرف یا هواداری از مجاهدین و کمک مالی به آنها به اتهام آخوندساخته «محاربه» به اعدام محکوم شده اند، هشدار می دهد و عموم مراجع و ارگانهای حقوق بشری را به اقدامی فوری برای نجات جان آنان فرا می‌خواند.

 مالکی به خواست فاشیسم دینی، با اعلام ۱۲۶حکم دستگیری برای ساکنان اشرف و متهم کردن آنها به تروریسم، جنایتهای بیرحمانه در داخل عراق و قتل شخصیتهای سیاسی و مذهبی در ایران، توافق با ملل متحد را به کلی زیر پا گذاشت