درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تظاهرات در پارک ملت تهران با شعار خامنه ای قاتله ولایتش باطله. مردم شجاع تهران, مراسم ۱۳ بدر را به صحنه یی از ابراز خشم و انزجار خود از رژیم آخوندی تبدیل کردند.

حوالی ساعت۱۳۰۰, در شمال شرق پارک ملت در نزدیکی جام جم, مرکز رادیو تلویزیون دولتی، مردم با شعارهای «مرگ بر خامنه ای، خامنه ای قاتله ولایتش باطله» نفرت خود از نظام منحوس آخوندها را ابراز کردند.

نیروهای سرکوبگر به ویژه مزدوران لباس شخصی, با حمله به جمعیت و محاصره آنها مردم را پراکنده و یا دستگیر کردند. دستگیر شدگان با مینی بوسها یا ون های قفس مانند نیروی انتظامی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این حرکت اعتراضی در حالی صورت گرفت که کلیه پارکها و مناطق تفریحی تهران مملو از پاسداران و بسیجیان و دیگر نیروهای سرکوبگر است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳فروردین۱۳۸۹(۲آوریل۲۰۱۰)