درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بنا به گزارش رسانه های حکومتی, رژیم ضد بشری آخوندی در روند جدیدی از اعدام و سرکوب و جنایت ۱۱ زندانی را در روزهای پنجشنبه و یکشنبه گذشته حلق آویز کرد.

روز یکشنبه۲۲فروردین, سه زندانی در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند. اعدام شدگان مرتضی ۴۰ ساله,قادر ۳۲ ساله و غلامرضا ۳۸ ساله نام داشتند (خبرگزاری حکومتی فارس, ۲۳فروردین). 

بنا بر گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به وزارت اطلاعات) و روزنامه قدس, روز پنجشنبه ۵ زندانی به صورت جمعی در زندان مرکزی مشهد و سه زندانی دیگر در زندان تایباد اعدام شدند. کارگزاران حکومت آخوندی اتهام اعدام شدگان را قاچاق مواد مخدر ذکر کردند. اما اسامی هیچیک از آنان را اعلام نکردند.
در سالهای گذشته رژیم آخوندها بارها زندانیان سیاسی را تحت عنوان قاچاقچی و دیگر جرایم عادی اعدام کرده است.
فاشیسم مذهبی حاکم در سراشیب سرنگونی به منظور تشدید فضای رعب و وحشت بار دیگر مجازات سبعانه اعدام را شدت بخشیده است. سال گذشته رژیم آخوندها با افزون بر ۴۴۰اعدام , بالاترین رقم اعدام نسبت به جمعیت را در جهان داشت.
مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن مجازات وحشیانه اعدام و اقدامی فوری برای متوقف کردن این روند جنایت بار و طرد این جنایتکاران از تمامی ارگانهای حقوق بشری فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳فروردین۱۳۸۹(۱۲آوریل۲۰۱۰)